Thông tin và chương trình tour Canton Fair

Hội chợ Canton Fair 133rd
Liên hệ đăng ký tham dự Hội Chợ Quảng Châu

Hội chợ Canton Fair 133rd

HỘI CHỢ CANTON FAIR 133rd : 15/04 - 05/05/2023https://youtu.be/N_T4WXnuA7oHội chợ Canton Fair là hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc được tổ chức thường niên từ năm 1957, mỗi năm 2 kỳ vào tháng…

0 Comments

Hội chợ Canton Fair 126th

HỘI CHỢ CANTON FAIR 126th | 15/10/2019/ - 04/11/2019 https://www.youtube.com/watch?v=N_T4WXnuA7o&list=PLtNm-1SvUGPF0ZEcvCUWlN_8r9r_7WcWVHội chợ Canton Fair là hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc được tổ chức thường niên từ năm 1957, mỗi năm 2 kỳ…

0 Comments