Hội chợ Canton Fair 126th

HỘI CHỢ CANTON FAIR 126th | 15/10/2019/ - 04/11/2019 https://www.youtube.com/watch?v=N_T4WXnuA7o&list=PLtNm-1SvUGPF0ZEcvCUWlN_8r9r_7WcWVHội chợ Canton Fair là hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc được tổ chức thường niên từ năm 1957, mỗi năm 2 kỳ…

0 Comments